Spirito Italiano Blog

Batres medical science reynvaan l121

Free PMC article.

.
Early treatment of COVID-19 with anakinra guided by soluble urokinase plasminogen receptor plasma levels: a double-blind, randomized controlled phase 3 trial.
Kyriazopoulou E, Poulakou G, Milionis H, Metallidis S, Adamis G, Tsiakos K, Fragkou A, Rapti A, Damoulari C, Fantoni M, Kalomenidis I, Chrysos G, Angheben A, Kainis I, Alexiou Z, Castelli F, Serino FS, Tsilika M, Bakakos P, Nicastri E, Tzavara V, Kostis E, Dagna L, Koufargyris P, Dimakou K, Savvanis S, Tzatzagou G, Chini M, Cavalli G, Bassetti M, Katrini K, Kotsis V, Tsoukalas G, Selmi C, Bliziotis I, Samarkos M, Doumas M, Ktena S, Masgala A, Papanikolaou I, Kosmidou M, Myrodia DM, Argyraki A, Cardellino CS, Koliakou K, Katsigianni EI, Rapti V, Giannitsioti E, Cingolani A, Micha S, Akinosoglou K, Liatsis-Douvitsas O, Symbardi S, Gatselis N, Mouktaroudi M, Ippolito G, Florou E, Kotsaki A, Netea MG, Eugen-Olsen J, Kyprianou M, Panagopoulos P, Dalekos GN, Giamarellos-Bourboulis EJ..
. Nature. 2021 Sep;597(7876):398-403. doi: 10.1038/s41586-021-03836-1. Epub 2021 Aug 25. Nature. 2021. PMID: 34433965
.
The Influence of Running on Lower Limb Cartilage: A Systematic Review and Meta-analysis.
Khan MCM, O'Donovan J, Charlton JM, Roy JS, Hunt MA, Esculier JF. Khan MCM, et al.. Oykhman P, et al. J Allergy Clin Immunol. 2021 Sep 17:S0091-6749(21)01393-2. doi: 10.1016/j.jaci.2021.09.009. Online ahead of print. J Allergy Clin Immunol. 2021. PMID: 34543652.